Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

IMPORTANT!
– Dosarele pot fi depuse de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului Bacău. Se pot înscrie, de asemenea, abolvenții cu domiciliul în alt județ, care urmează șă se angajeze, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului Bacău. În al doilea caz, instituția medicală trebuie să confirme, printr-o adresă către OAMGMAMR Bacău, că urmează să îl angajeze pe absolventul respectiv, precizând data la care acesta va începe activitatea;
– Pentru asistenţii medicali – din promoția 2020 – care nu au la dosar copia legalizată a diplomei de studii, se eliberează o adeverinţă care le dă dreptul de a profesa. După eliberarea diplomei şi depunerea acesteia în copie legalizată la sediul OAMGMAMR Bacău, vor obţine Certificatul de membru;
– În cazul în care au trecut mai mult de 4 ani de la data absolvirii și nu ați profesat ca asistent medical sau moașă, va trebui să efectuați mai întâi stagiul de reatestare profesională, apoi vă puteți înscrie în Filială;

Documentele necesare înscrierii în OAMGMAMR:

1. Cererea de înscriere

2. Declarația pe proprie răspundere

3. Certificatul de cazier judiciar – ORIGINAL.

4. Certificatul de sănătate fizică şi psihică – ORIGINAL

5. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale. Polița se poate face la orice firmă de asigurări care face şi asigurări pentru maşini, locuinţe, bunuri etc. Valorile minime asigurate sunt: 10.000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi sanitare cu paturi); 4000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare); 2000 Euro (asistenţii de farmacie, asistenţi de igienă şi sănătate publică);

6. Copia față-verso a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de 12 clase fără bacalaureat;

7. Copia legalizată a documentului de studii (adeverință provizorie, certificat sau diplomă de licență) care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

8. Copii ale actelor de stare civilă: Certificat de naştere, căsătorie/divorţ (numai dacă a fost schimbat numele), carte de identitate;

9. Copia chitanței taxei de înscriere (100 RON).

NOTĂ:

– Adeverința/Certificatul de membru se poate ridica, pe bază de programare prin e-mail, de la sediul OAMGMAMR Bacău;
– Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în altă filială a OAMGMAMR și aveți certificat de membru, acesta este valabil pe întreg teritoriul României, ca urmare nu trebuie să refaceți dosarul pentru a vă înscrie din nou.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.