În cazul angajării temporare sau pe durată nedeterminată, pe postul de asistent medical sau moașă, membrii OAMGMAMR Bacău trebuie să trimită, pe e-mail, Raportul per salariat (sau o copie după contractul individual de muncă), împreună cu asigurarea de răspundere civilă profesională, în vederea eliberării avizului de liberă practică.

Locul de muncă va fi înregistrat în baza de date online a OAMGMAMR.

Avizul de liberă practică este OBLIGATORIU pentru exercitarea profesiei, indiferent dacă locul de muncă este în sectorul public sau privat. Profesarea fără aviz constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului Penal.

Pentru absolvenții cărora nu li s-au eliberat diplomele de licență, adeverințele de membru OAMGMAMR Bacău țin loc atât de certificat de membru, cât și de aviz, dar nu mai mult de un an de la data absolvirii. Concret, dacă cineva este absolvent promoția 2020, în acest an primește adeverință care se poate înnoi la începutul anului viitor. În octombrie sau noiembrie 2021, însă, va trebui să aducă la sediu copia legalizată după diploma de licență.

Asistentul medical / moașa trebuie să aibă asigurare de răspundere civilă profesională pe toată durata exercitării profesiei. O copie a asigurării va fi prezentată la OAMGMAMR Bacău odată cu Raportul per salariat / contractul de muncă. După preluarea datelor și introducerea lor în baza de date, polița de asigurare se restituie.

IMPORTANT!

1. Solicitați raportul per salariat sau contractul de muncă cu o săptămână înainte de a începe munca efectivă. Aveți nevoie de timp pentru a fi în deplină legalitate cu avizul de liberă practică. Trimiteți contractul în maxim 72 de ore de la semnare.

2. Asigurarea de malpraxis trebuie să acopere integral perioada de angajare și să corespundă, ca sumă asigurată, locului de muncă: 10000 de euro pentru unități sanitare cu paturi, UPU, SMURD sau Ambulanță; 4000 de euro pentru unitățile medicale fără paturi, CMI-uri, laboratoare, clinici stomatologice, de radiologie etc.; 2000 de euro pentru asistenții medicali de farmacie (circuit deschis), asistenți medicali de igienă și sănătate publică și asistenți medicali care își desfășoară activitatea în institutele de medicină legală.