Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă din partea filialei în care sunt înscrişi.

Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinţei se completează şi se trimite, pe e-mail. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde doreşte să se angajeze şi data la care are loc concursul.

Adeverinţa este eliberată gratuit. Documentul este valabil 30 de zile de la data eliberării.